ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ; του Αρχιμ. Επιφανίου Οικονόμου Ιεροκήρυκος Ιεράς Μητροπόλεως

Κυριακή, 16 Νοέμβριος 2014

 

Του Αρχιμ. Επιφανίου Οικονόμου

Ιεροκήρυκος Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος

 ΕΝΘΕΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ», 19/5/2002

 

Η επιπόλαιη  - κατά τον επιεικέστερο χαρακτηρισμό - απόφαση της Γενικής Δ/νσης Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας να επιτρέψει τη λειτουργία Ευκτηρίου Οίκου των «Χριστιανών» Μαρτύρων του Ιεχωβά στο Νομό Σερρών, αναγνωρίζοντάς τους, έτσι, εμμέσως, πλην σαφώς, ως έγκυρη Χριστιανική θρησκεία, αναδεικνύει την αβάσταχτη ελαφρότητα με την οποία κάποιοι σ'  αυτό τον τόπο παίρνουν αποφάσεις τραγελαφικές που θέτουν σε κίνδυνο τη λογική και τη γνώση του Χριστεπώνυμου πληρώματος της Εκκλησίας μας το οποίο, εξαιτίας τους, βιώνει τη σύγχυση. Είναι τελικά ή δεν είναι Χριστιανοί οι Μάρτυρες του Ιεχωβά; Την απάντηση θα μας τη δώσουν οι ίδιοι.

            «Ο μεγαλύτερος εκβιασμός ο οποίος εφευρέθη και ησκήθη ποτέ είναι ο της θρησκείας...Υπάρχουν αναρίθμητα συστήματα θρησκείας, αλλά το μάλλον ύπουλον, δόλιον και βλαβερόν διά το ανθρώπινον γένος είναι εκείνο το οποίον γενικώς επιγράφεται «Χριστιανική θρησκεία»... Η θρησκεία η επονομαζόμενη «Χριστιανική» είναι εκβιασμός εφευρεθείς υπό του διαβόλου...» («Σκοπιά», Μάρτιος 1962)

            «Έκαμαν (οι Χριστιανοί) το όνομα «Χριστιανός» δυσώδες μεταξύ των εθνικών ή ειδωλολατρών, περιλαμβανομένων και των αθεϊστών  που βρίσκονται στη  επικράτεια του Χριστιανικού κόσμου». («Σκοπιά», Μάρτιος 1962)

            «Ο καλούμενος σήμερον χριστιανικός κόσμος, όστις ορθώς καλείται «Βαβυλών», οργανώθη εν τω ονόματι του Χριστού. Η οργάνωσις επώλησεν εαυτήν εις τον διάβολον... Ο σατανάς ήτο εκείνος όστις έφερεν εις ύπαρξιν την Βαβυλώνα, την θρησκείαν του, ήτις παρίσταται υπό πονηράς γυναικός και εξεμάγευσεν αυτήν και την κατέστησεν πόρνην, ώστε να γεμίσει η γη εκ πορνείας... Η Βαβυλών εκπροσωπεί την διαβολικήν θρησκείαν ως έν όλον, η δε «Χριστιανοσύνη» απετέλεσε μέρος της Βαβυλώνος και το όνομα «Βαβυλών» ορθώς εφαρμόζεται εις αυτήν, έχει δε τον σατανάν ως κύριον και σύζυγόν της». («Φως», Φεβρουάριος 1930)

            Θα μπορούσαν να παρατεθούν αναρίθμητα τέτοια βλάσφημα χωρία, προερχόμενα από τα αήθη και γελοία έντυπα των Χιλιαστών, αλλά σταματώ εδώ για να μη συνεισφέρω στη βλασφημία.

            Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά όχι μόνο δεν πιστεύουν στο Χριστό ως Σωτήρα και λυτρωτή, αφού τον θεωρούν ως το πρώτο και σπουδαιότερο κτίσμα του Θεού Πατέρα και αρνούνται πως είναι ο πραγματικός Υιός του Θεού, όχι μόνο δεν αγαπούν το Χριστό, αφού δεν εκτελούν τις εντολές Του, αλλά ούτε και λατρεύουν το Χριστό. Πώς θα μπορούσαν, άλλωστε, να Τον λατρεύουν, αφού δεν Τον αναγνωρίζουν φυσικό Υιό του Θεού, ομοούσιο με τον Πατέρα; Γράφουν στη «Σκοπιά» το 1965: «Πολλοί σπουδασταί της Γραφής δεν καταλαβαίνουν ότι ο Μονογενής Υιός είναι μία κτίσις. Λέγουν ότι εγενήθη από τον Θεόν, αλλά τότε θα υπήρχε κάποιο θηλυκό... ή ο Θεός έχει μήτρα. Ο Θεός δεν είναι γένους θηλυκού...»

            Η χρήση του όρου «Χριστιανοί» από τους Χιλιαστές είναι παντελώς παράνομη και καταχρηστική, γίνεται δε για λόγους προσηλυτιστικούς, για την παραπλάνηση των αφελών και για την ύπουλη εξίσωση της αλήθειας του Χριστού, που πρεσβεύει η Εκκλησία μας,  με το ψεύδος του διαβόλου που φέρουν οι ίδιοι, με σκοπό την πρόκληση σύγχυσης. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, πάλιν και πολλάκις έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας την προβατόσχημη φορεσιά που φορούν οι λύκοι της «Σκοπιάς». Έχει συστήσει Συνοδική επιτροπή που επεξεργάζεται ανάλογα θέματα κι έχει καταφύγει πολλές φορές στα δικαστήρια προκειμένου να προφυλάξει τον Ελληνικό λαό από την καταστροφική αυτή χρηματο-οικονομική  λαίλαπα. Μία από τις πολλές αποφάσεις δικαστηρίων σχετικά με το δικαίωμα χρήσης του όρου «Χριστιανός» από τους Μάρτυρες του Ιεχωβά είναι και η ακόλουθη:

            «...δεν ομολογούν ότι ο Θεός είναι ένας, προαιώνιος και ακατάλυτος, υπό τρία πρόσωπα, όπως ομολογούν οι Χριστιανοί στο Σύμβολο της πίστεως και επί πλέον, δεν πιστεύουν στην θεότητα του Χριστού, που είναι ομοούσιος και ίσος με τον Πατέρα και αποτελεί τον πυρήνα του ζωογόνου ηλίου της Χριστιανικής πίστεως, όχι μόνον δε μπορούν να ονομασθούν Χριστιανοί, δηλ. μαθητές του Χριστού, αλλά αντιθέτως αποκόπτονται της Εκκλησίας Του και στιγματίζονται ως αντίχριστοι...Κατά συνέπεια, η μάλλον νεόκοπη υπό των Χιλιαστών ονομασία «Χριστιανοί Μάρτυρες του Ιεχωβά» είναι αναληθής και απατηλή, δόθηκε δε μέσα στα πλαίσια της κατωτέρω, κοινώς γνωστής, έντονης και αθέμιτης προσηλυτιστικής δράσεως και του, επιτελικώς υπό του Μπρούκλιν, καταρτισμένου σχεδίου, προς παραπλάνηση αρχικώς  και ακολούθως προσηλυτισμό των αφελών, αγραμμάτων και αστηρίκτων στην πίστη Χριστιανών, στους Μάρτυρες του Ιεχωβά, με την αναγκαίως γινομένη πρώτη σκέψη ότι και αυτοί είναι Χριστιανοί, ενώ, όπως ελέχθη, στην πραγματικότητα είναι αντίχριστοι». (87/86 απόφαση του Πρωτοδικείου Ηρακλείου)

            Και το Συμβούλιο της Επικρατείας (απόφαση 2105/75) έχει δεχθεί ότι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δεν είναι Χριστιανοί και ότι αρνούνται τη θεότητα του Χριστού, ενώ πλείστες όσες είναι και οι αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων που αποκαλύπτουν τον βρώμικο και ύπουλο ρόλο της Εταιρίας «Σκοπιά».

            Όλα αυτά δε τα γνώριζαν οι ιθύνοντες νόες της Δ/νσης Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας; Τώρα που τα έμαθαν, αν δε τα ήξεραν, ας διορθώσουν το ατόπημα για να σταματήσουν να δίνουν δικαιώματα σε εκείνους που λυμαίνονται την αγνότητα της πίστης του Ελληνικού λαού, αρνούνται να προσφέρουν τον εαυτό τους στην πατρίδα και αποτελούν γνωστό και καταγεγραμμένο κίνδυνο για τη μελλοντική της συνοχή και ενότητα, αφού παίρνουν εντολές από ξένα επικίνδυνα κέντρα αποφάσεων, που σκοπό έχουν να υποσκάπτουν συνεχώς τα πνευματικά και ηθικά θεμέλια αυτού του τόπου.

            Το σκεπτικό του Πρωτοδικείου του Ηρακλείου, σύμφωνα με το οποίο οι Χιλιαστές όχι μόνο Χριστιανοί δεν είναι αλλά αντίχριστοι, αλλά και όσα παρουσιάστηκαν πιο πάνω, νομίζω πως δίνουν την απάντηση στο ερώτημα του τίτλου.