ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΟΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ, του Αρχιμ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη, Πρωτοσυγκέλλου Ίερας Μητροπόλεως Ίερισσού, Αγ. Όρους και Αρδαμερίου

Παρασκευή, 31 Οκτώβριος 2014

Δείτε το πλήρες κείμενο του Αρχιμ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη, Πρωτοσυγκέλλου Ίερας Μητροπόλεως Ίερισσού, Αγ. Όρους και Αρδαμερίου,
από το περιοδικό "Διάλογος" της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων,
τεύχος 25, σελ.6-8, εδώ.