ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ Ο ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΜΟΣ, από τό βιβλίο “Νεοπαγανισμός - Η απειλή από το παρελθόν”, Έκδοση Άποστολικης Διακονίας

Τρίτη, 4 Νοέμβριος 2014

Δείτε το πλήρες κείμενο από τό βιβλίο “Νεοπαγανισμός - Η απειλή από το παρελθόν”, Έκδοση Άποστολικης Διακονίας, από το περιοδικό "Διάλογος" της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων,
τεύχος 43, σελ.11-13, εδώ.