Κηρύγματα Κυριακών Μαΐου - Αυγούστου 2015

Δευτέρα, 27 Απρίλιος 2015

Κυριακή του Παραλύτου

03/05/2015

Κυριακή της Σαμαρείτιδος

10/05/2015

Κυριακή του Τυφλού

17/05/2015

Κυριακή Αγίων Πατέρων Α΄ Οικ. Συνόδου

24/05/2015

Κυριακή της Πεντηκοστής

31/05/2015

Κυριακή των Αγίων Πάντων

07/06/2015

Κυριακή Β΄ Ματθαίου

14/06/2015

Κυριακή Γ΄ Ματθαίου

21/06/2015

Κυριακή Δ΄ Ματθαίου

28/06/2015

Κυριακή Ε΄ Ματθαίου

05/07/2015

Κυριακή ΣΤ΄ Ματθαίου

12/07/2015

Κυριακή Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικ. Συνόδου

19/07/2015

Κυριακή Η΄ Ματθαίου

26/07/2015

Κυριακή Θ΄ Ματθαίου

02/08/2015

Κυριακή Ι΄ Ματθαίου

09/08/2015

Κυριακή ΙΑ΄ Ματθαίου

16/08/2015

Απόδοση Κοιμήσεως της Θεοτόκου

23/08/2015

Κυριακή ΙΓ΄ Ματθαίου

30/08/2015