Κηρύγματα Κυριακών Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2015

Πέμπτη, 16 Ιούλιος 2015

Κυριακή ΙΔ΄ Ματθαίου

06/09/2015

Κυριακή προ της Υψώσεως

13/09/2015

Κυριακή Μετά την Ύψωσιν

20/09/2015

Κυριακή Α΄ Λουκά

27/09/2015

Κυριακή Β΄ Λουκά

04/10/2015

Κυριακή Δ΄ Λουκά

11/10/2015

Κυριακή Γ΄ Λουκά

18/10/2015

Κυριακή ΣΤ΄ Λουκά

25/10/2015

Κυριακή Ε΄ Λουκά

01/11/2015

Κυριακή Ζ΄ Λουκά

08/11/2015

Κυριακή Η’ Λουκά

15/11/2015

Κυριακή Θ΄ Λουκά

22/11/2015

Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά

29/11/2015

Κυριακή Ι΄ Λουκά

6/12/2015

Κυριακή ΙΑ΄ Λουκά

13/12/2015

Κυριακή Προ της Χριστού Γεννήσεως

20/12/2015

Κυριακή Μετά την Χριστού Γέννησιν

27/12/2015