ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ. Λόγια καρδιᾶς μέ ἀφορμή τήν ἐπικαιρότητα. Του Καθηγητή κ.ΧΡΙΣΤΟΥ Δ. ΞΕΝΑΚΗ

Δευτέρα, 12 Οκτώβριος 2015

Μητροπολίτου Δημητριάδος καί  Ἁλμυροῦ

                       κ.  ΙΓΝΑΤΙΟΥ

 

ΠΙΣΩ  ΑΠΟ  ΤΑ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ.

Λόγια καρδιᾶς μέ  ἀφορμή τήν  ἐπικαιρότητα.

 

            Σωτηριῶδες τό κύριο  ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Ἀναμφίβολο. Ὅμως, ἀπό   τήν πρώτη στιγμή τῆς ὕπαρξής της, μέ πολλή θέρμη ἐργάστηκε γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν  ἀναγκῶν  τῆς  καθημερινότητας. Αὐτό ἦταν, ἐξάλλου, καί ἕνα ἀπό τά μηνύματα τοῦ  Χριστοῦ. Περιττεύει ἡ ἀναφορά γνωστῶν περικοπῶν τοῦ  Εὐαγγελίου. Συμπορευόμενα  μηνύματα  ἔχομε  καί  ἀπό  τούς  Πατέρες  τῆς

Ἐκκλησίας  μας, καί λόγῳ καί πράξει.

            Ἡ  ἐποχή  μας προσφέρει πλῆθος προκλήσεων, γιά νά ὁμιλήσει καί ἐνεργήσει ἡ  Ἐκκλησία  μας, δίνοντας καί τό στίγμα της καί προτείνοντας λύσεις. Ζοῦμε, δυστυχῶς, ἡμέρες «συγχύσεως, ταραχῆς καί  ἀκρασίας», ὅπως  ἔλεγε καί ὁ  Ξενοφῶν, χαρακτηρίζοντας τήν περίοδο τοῦ τέλους τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου, καί ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ χρειάζεται. Χρειάζεται γιά νά φωτίσει, χρειάζεται  γιά νά δείξει  «τί ἐστιν ἀλήθεια» καί πῶς  μποροῦμε νά  ὁδηγηθοῦμε σ' αὐτήν.

            Συμβολή  στήν  προσπάθεια  αὐτή  ἀποτελεῖ μιά  συλλογή κειμένων τοῦ Μητροπολίτου Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνατίου, πού πρόσφατα κυκλοφορήθηκε ἀπό τίς ἐκδόσεις «Ἀρχονταρίκι» μέ τίτλο «Πίσω ἀπό τά καθημερινά. Λόγια καρδιᾶς μέ  ἀφορμή τήν ἐπικαιρότητα». Τά κείμενα αὐτά  δημοσιεύτηκαν στόν  Τύπο κατά τήν τελευταία πενταετία καί ἀποτέλεσαν τή «ματιά» τοῦ Συγγραφέα σέ θέματα πού ἦταν στόν κύκλο τοῦ ἔντονου ἐνδιαφέροντος τῆς  κοινῆς γνώμης. Παιδεία, συμφιλίωση, αὐτοκριτική, Πίστη, ἑνότητα, ἀγάπη, ἀλήθεια, εὐθύνη, μεταναστευτικό πρόβλημα, φανατισμός, διάλογος, ρατσισμός, καί τόσα ἄλλα τά εἶδε τό διεισδυτικό βλέμμα τοῦ ἀνήσυχου Μητροπολίτη, προσπαθώντας νά  τά  ἐμποτίσει μέ τό «ἁλλόμενον θεῖον  ὕδωρ».

            Θά  μοῦ πεῖτε: Κι  ἔπειτα; λύθηκαν τά προβλήματα; Ὄχι, βεβαίως. Πολλά, μάλιστα, ἀπ'αὐτά περνοῦν ἀπό  ἐποχή σέ  ἐποχή, ἀπό γενιά σέ  γενιά.  « Καί τό μυστήριο τῆς  ζωῆς, μυστήριο μένει», ὅπως ἔγραφε  καί ὁ  Γρυπάρης. Διαρκής  εἶναι  ὁ ἀγώνας γιά τή λύση  τους, ἀμέτρητες οἱ προσεγγίσεις  καί οἱ σχετικές προτάσεις. Ἀλίμονο  στόν  ἄνθρωπο πού θά  πεῖ: ὡς ἐδῶ ! Ἡ προτροπή καί ὁδηγία τοῦ  Χριστοῦ  «Γνώσεσθε  τήν  ἀλήθειαν καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει  ὑμᾶς» δέν  ἔχει  χρονικά  ὅρια. Θά διακηρύσσεται ὅσο ὑπάρχουν ἀνθρώπινες κοινωνίες καί θά ἐφαρμόζεται ὅσο ὑπάρχουν προβληματιζόμενοι ἄνθρωποι.

            Ἕνας προβληματιζόμενος ἄνθρωπος εἶναι καί ὁ Μητροπολίτης κ. Ἰγνάτιος, πού προσπαθεῖ, μέ τά κείμενά του πού ἀναφέρουμε, νά ξεκλειδώσει  κάποια «ἀπ' τά  μυστήρια τῆς  ζωῆς». Μέ τά  κλειδιά πού τοῦ  δίνει ἡ ἰδιότητα τοῦ  πνευματικοῦ πατέρα, τά κλειδιά τοῦ Χριστοῦ, πού μποροῦν νά ἀνοίξουν τίς  πόρτες  ὁριστικά.

            Ὅσοι βροῦμε τό χρόνο νά τόν παρακολουθήσουμε  στήν  προσπάθειά  του αὐτή, θά βοηθηθοῦμε ὁπωσδήποτε στόν  δικό  μας  ἀγώνα. Στόν ἀγώνα γιά τήν ἀλήθεια, μέσα  στό θόρυβο τῆς ἐπικαιρότητας πού μᾶς  περιβάλλει.

 

ΧΡΙΣΤΟΣ Δ. ΞΕΝΑΚΗΣ