ΟΙ «ΔΙΑΘΗΚΕΣ», τῆς κ.Ἄννας Μπουρδάκου, μέλους τοῦ Πν.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.

Παρασκευή, 4 Δεκέμβριος 2015

Δείτε το πλήρες κείμενο της κ. Άννας Μπουρδάκου
από το περιοδικό "Διάλογος" της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων,τεύχος 79, 17-20 , εδώ