Η ΣΚΟΠΙΑ ανατρέπει τον εαυτό της, τῆς κ.Ἄννας Μπουρδάκου, μέλους τοῦ Πν.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.

Παρασκευή, 4 Δεκέμβριος 2015

Δείτε το πλήρες κείμενο της κ. Άννας Μπουρδάκου
από το περιοδικό "Διάλογος" της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων,τεύχος 80, 15-19 , εδώ