Κηρύγματα Κυριακών Μαΐου - Αυγούστου 2016

Δευτέρα, 25 Απρίλιος 2016

Κυριακή του Θωμά

08/05/2016

Κυριακή των Μυροφόρων

15/05/2016

Κυριακή του Παραλύτου

22/05/2016

Κυριακή της Σαμαρείτιδος

29/05/2016

Κυριακή του Τυφλού

05/06/2016

Κυριακή Αγίων Πατέρων Α΄ Οικ. Συνόδου

12/06/2016

Κυριακή Της Πεντηκοστής

19/06/2016

Κυριακή των Αγίων Πάντων

26/06/2016

Κυριακή Β΄ Ματθαίου

03/07/2016

Κυριακή Γ΄ Ματθαίου

10/07/2016

Κυριακή Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικ. Συνόδου

17/07/2016

Κυριακή Ε΄ Ματθαίου

24/07/2016

Κυριακή Στ΄ Ματθαίου

31/07/2016

Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου

07/08/2016

Κυριακή Η΄ Ματθαίου

14/08/2016

Κυριακή Θ΄ Ματθαίου

21/08/2016

Κυριακή Ι΄ Ματθαίου

28/08/2015