Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου Τομέας Ψαλτικής Τέχνης και Μουσικολογίας - 2ο Διεθνές Μουσικολογικό και Διεπιστημονικό Συνέδριο

Κυριακή, 30 Οκτώβριος 2016

1η Συνεδρία

2η Συνεδρία

3η Συνεδρία

4η Συνεδρία

5η Συνεδρία

6η Συνεδρία

7η Συνεδρία