Η προσεύλευση στη Θεία Μετάληψη

Τετάρτη, 2 Φεβρουάριος 2011

 

Με τη σωστή συμμετοχή μας στο Μυστήριο της θ. Ευχαριστίας επαναβεβαιώνουμε την ενίσχυσιν της κατακόρυφης σχέσεως μας με το Χριστό μέσα στην Εκκλησία και της οριζόντιας με τους αδελφούς μας στη διάσταση της αιωνιότητος.