Καταστροφικές "Λατρείες"

Πέμπτη, 3 Φεβρουάριος 2011

Μια απειλή για τον Άνθρωπο, την κοινωνία και τον Πολιτισμό μας.