Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Ἱεραποστολικοῦ Ἔτους 2011-2012

Δευτέρα, 10 Οκτώβριος 2011

Γιὰ νὰ διαβάσετε τὴν προσφώνηση, πατῆστε ἐδῶ.