Εμφάνιση της Χορωδίας της Ι.Μ. Δημητριάδος σε εθνική εορτή για την 25η Μαρτίου

Τρίτη, 20 Μάρτιος 2012


Ο Θούριος

 

 

 

Τα ευζωνάκια

 

 

Άκρα του τάφου σιωπή


 

 

Ελεύθεροι Πολιορκημένοι (Με χίλιες βρύσες)

 


Στην ποταμιά σωπαίνει το κανόνι

 


Είσαι το φλάμπουρο


 

 

Καράβι καραβάκι

 

Η θέλησή σου βράχος

 


Μαύρη ζωή που κάνουμε

 

 

Στα κακοτράχαλα τα βουνά

 

 

 

Nα 'τανε το '21

 

 

Δέκα παλικάρια

 

 

Καρτέρεμα