Από τις κατασκευές στις κατασκηνώσεις Γυμνασίου - Λυκείου

Τετάρτη, 11 Απρίλιος 2012

Δείτε κάποιες από τις κατασκευές που κάναμε με τα παιδιά σε παλαιότερες κατασκηνώσεις Γυμνασίου - Λυκείου.

 

κατασκευές Α' μέρος

κατασκευές Β' μέρος

κατασκευές Γ' μέρος