Η εισήγηση του κ. Ιωάννη Κουρεμπελέ στην ΄Ε Ιερατική Σύναξη, με θέμα «Ιστορία και Θεολογία της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου»

Πέμπτη, 27 Φεβρουάριος 2014