Η Ε΄, η Στ΄ και η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος στο επίκεντρο της 6ης Γενικής Ιερατικής Σύναξης στο Βόλο

Τρίτη, 18 Μάρτιος 2014