Συνέχεια στο πρόγραμμα ενίσχυσης στη Γεωργία

Τετάρτη, 22 Δεκέμβριος 2010

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
- Ο Ιατρικός Εξοπλισμός αποτελεί το αναγκαίο μέσο για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου Ιατρικού δυναμικού στην προσπάθεια περιορισμού και καταπολέμησης των ασθενειών.
- Η ενίσχυση της ατομικής και της δημόσιας υγείας του πληθυσμού ενισχύει την κοινωνική και παραγωγική δομή του συστήματος και της χώρας.
- Η ενημέρωση και η πληροφόρηση του πληθυσμού αποτελούν κύριους παράγοντες για την βελτίωση του επιπέδου υγείας.

Εξειδικευμένοι στόχοι του προγράμματος είναι :
- Η ενίσχυση του διαγνωστικού εξοπλισμού του Ιατρικού Κέντρου στην Τιφλίδα.
- Η ενίσχυση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του αστικού πληθυσμού της Τιφλίδας και των αγροτικών περιοχών με ενημερωτικό υλικό για την πρόληψη βασικών παθήσεων που πλήττουν τον πληθυσμό της περιοχής καθώς και γενικές οδηγίες για τη βελτίωση του τρόπου ζωής και της υγείας . Το έντυπο υλικό θα συνταχθεί από ειδική ομάδα ιατρών και θα διανέμεται τόσο από το Ιατρικό Κέντρο της Τιφλίδας, όσο και από τις Κινητές Μονάδες.

ΚΥΡΙΕΣ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
- Η ενίσχυση του ιατρικού εξοπλισμού για την άμεση αντιμετώπιση των διαφόρων παθήσεων.
- Η προληπτική ενημέρωση του πληθυσμού σε θέματα Υγείας

ΤΟΠΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ‘’ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ’’, ΓΕΩΡΓΙΑ
Το Ελληνικό Ιατρικό Ίδρυμα «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» λειτουργεί στην Γεωργία από το 1998 και έχει να επιδείξει ένα εξαιρετικά σπουδαίο έργο τόσο στην περιοχή της πρωτεύουσας της Τιφλίδας, όσο και στην αγροτική περιφέρεια. Ο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» έχει τη μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, έχει ιδρύσει τρία Ιατρικά Κέντρα στο Tbilisi, Tsalka, Tsikhisjvari. Το κάθε Ιατρικό Κέντρο διαθέτει μια κινητή ιατρική μονάδα. Εκτός από τα ιατρικά κέντρα έχουν ιδρυθεί πέντε σταθμοί ιατρικής βοήθειας στα χωριά Gori, Opreti, Bolnisi, Avranlo και Kobuleti, μια δορυφορική ιατρική θέση για την παροχή υπηρεσιών υγείας εξ αποστάσεων. Μέσω των προαναφερόμενων κέντρων και σταθμών παρέχονται υπηρεσίες σε μηνιαία βάση σε 20.000 ασθενείς και απασχολούνται 100 περίπου άτομα παρέχοντας ιατρικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: Ομάδες στόχου είναι το σύνολο του πληθυσμού της περιοχής της Τιφλίδας καθώς είναι απαραίτητο να υπάρχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας για το σύνολο του πληθυσμού.

Πρόκειται για ομάδες πληθυσμού με χαμηλό εισόδημα, οι οποίες διαβιούν σε απαράδεκτες συνθήκες.

Ένα άλλο μέρος του πληθυσμού ηλικίας 45-60, δηλαδή την πλήρη παραγωγική ηλικία, είναι εκτεθειμένο σε διάφορες παθήσεις λόγω συνηθειών.

Επομένως η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην εξομάλυνση και τον περιορισμό του προβλήματος.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Νοέμβριος 2005 - Απρίλιος 2006
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 80.000 €
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Υ.Δ.Α.Σ.: 60.000 €
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ «ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»: 20.000 €
ΚΑΝΤΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ: Μπορείτε και σεις να συμβάλετε στο έργο των «Γιατρών της Αγάπης» με την προσφορά σας, είτε μέσω της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ στο Λογαριασμό: 267/29606132, είτε με ταχυδρομική επιταγή στο όνομα: Ίδρυμα «Λειτουργοί Υγείας της Αγάπης», Κ. Καρτάλη 152, Τ.Κ. 38221 Βόλος. Σε κάθε περίπτωση, παρακαλούμε ενημερώστε στο τηλέφωνο 24210 35920, ώστε να σας αποσταλεί η σχετική απόδειξη.