Μητροπολίτης
Ιγνάτιος

 

Σαν Σήμερα...

 

Σ.Σ.Κ.Βόλου "Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ"

 

Άγιος Βησσαρίων Α΄ (1490-1541), επίσκοπος Δημητριάδος

Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου, 2010

 

Άγιος Βησσαρίων επίσκοπος Δημητριάδος

Για τον  Άγιο Βησσαρίωνα τον Α΄ δεν είναι γνωστό ούτε η πατρίδα του, ούτε η χρονολογία της κοιμήσεώς του. Αγία μορφή και ασκητική, εχρημάτισε επίσκοπος Δημητριάδος και αργότερα ανέβηκε στο θρόνο της Αρχιεπισκοπής Λαρίσης. Ούτος ο Άγιος υπέργηρος παραιτήθηκε του θρόνου του και ησύχαζε.

Άλλος είναι ο  Άγιος Βησσαρίωνας ο Β΄, ο οποίος κι αυτός έγινε αρχιεπίσκοπος Λαρίσης κι έχτισε τη Μονή Δουσίκου στην Πύλη Τρικάλων.

 


 

 


Ἀπολυτίκιο .   Ἦχος δ΄    Ταχύ προκατάλαβε.

 

Κανόνα πίστεως, καί εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῆ ποίμνη σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια. Διά τοῦτο ἐκτήσω τῆ ταπεινώσει τά ὑψηλά, τῆ πτωχεία τά πλούσια, πάτερ Ἱεράρχα Βησσαρίωνα, πρεύσβευε Χριστῶ τῶ Θεῶ, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.


ΦωτογραφίεςΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ KAI 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ