Μητροπολίτης
Ιγνάτιος

 

Σαν Σήμερα...

 

Σ.Σ.Κ.Βόλου "Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ"

 

Τάξις εκκλησιαστικής Δεοντολογίας εις την Υπηρεσιακήν και Ιδιωτικήν Αλληλογραφίαν

Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου, 2011

Επιθυμούντες να συμβάλωμεν εις την υπέρβασιν της αγνοίας αυτής καταχωρίζομεν κατωτέρω, εκ της προσωπικής μας εμπειρίας, αλλά και εκ μελετών, μερικάς βασικάς αρχάς εκκλησιαστικής δεοντολογίας περί την αλληλογραφίαν, τόσον την υπηρεσιακήν όσον και την ιδιωτικήν μεθ' υποδειγμάτων εγγράφων και επιστολών, όπου τούτο είναι απαραίτητο, ελπίζοντες ότι n Τάξις αυτή θέλει προσφέρει ασφαλές και αυθεντικόν βοήθημα εις τους επιθυμούντας να είναι συνεπείς προς τας υποχρεώσεις των.

 

Για να διαβάσετε το τευχίδιο, πατήστε εδώ.


ΦωτογραφίεςΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ KAI 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ