Μητροπολίτης
Ιγνάτιος

 

Σαν Σήμερα...

 

Σ.Σ.Κ.Βόλου "Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ"

 

Αθλητισμός – Δημητριάς

 

Αθλητικός Σύλλογος Δημητριάς

http://www.dimitrias.gr/

 

 

Αθλητικός Σύλλογος «Η ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ» ὀνομάζεται ἡ ἐνεργός προσπάθεια ἀθλητικῆς δραστηριοποίησης τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καί ῾Αλμυροῦ στήν κοινωνία στό νομό Μαγνησίας. Τήν ἰδέα ἵδρυσής της ἐμπνεύστηκε ὁ ἐπίσκοπός μας Μητροπολίτης Δημητριάδος καί ῾Αλμυροῦ κ. ᾿Ιγνάτιος καί τό ὅραμα ὑλοποιήθηκε τό ἔτος 2007. Σήμερα, ἡ ὁμάδα συμμετέχει κι ἐμπλέκεται ἐνεργά στά ἀθλητικά δρώμενα τῆς περιοχῆς, διεκδικώντας ἐπάξια τίτλους καί διακρίσεις ἀποζημιώνοντας ἠθικά τήν προσπάθεια τοῦ ἐπισκόπου μας.

῾Η τοπική ᾿Εκκλησία δέν ἀποσκοπεῖ νά ἀνταγωνιστεῖ ἤ νά ὑποκαταστήσει ὁ ἐν λόγῳ ᾿Αθλητικός Σύλλογος ἄλλους ἀθλητικούς συλλόγους, πού δραστηριοποιοῦνται στήν περιοχή μας, ἀλλά μέσα ἀπό τόν ἀθλητισμό στοχεύει νά προσεγγίσει καί νά ἐπικοινωνήσει μέ τούς νέους καί τίς νέες. ῾Η πρόθεση εἶναι καθαρά ποιμαντική καί πηγάζει ἀπό τήν ἀγωνία καί τό ἐνδιαφέρον τῆς ᾿Εκκλησίας γιά τά παιδιά μας.

῾Ο Σύλλογος ἀποτελεῖται ἀπό δύο ἀθλητικά τμήματα. Τό ἕνα ἀσχολεῖται μέ τό ποδόσφαιρο καί τό ἄλλο μέ τήν ποδηλασία. Στό ποδόσφαιρο λειτουργεῖ ἡ ᾿Ακαδημία, πού ἀπασχολεῖ παιδιά ἡλικίας δέκα ἕως δεκαπέντε χρονῶν. Προπονητές τους εἶναι οἱ Πούλιος Μιχάλης καί Καρακώστας Πασχάλης. ᾿Επίσης, λειτουργεῖ καί ἡ ὁμάδα τῶν ἀντρῶν, πού συμμετέχει στό τοπικό ἐρασιτεχνικό πρωτάθλημα μέ προπονητή τόν Δημήτρη Βαταμίδη. Αὐτά τά δύο ποδοσφαιρικά τμήματα ἔχουν ἐπανδρωθεῖ ἀπό παιδιά καί νέους ᾿Αθίγγανους, οἱ ὁποῖοι κατοικοῦν στήν περιοχή τοῦ ᾿Αλιβερίου τοῦ Δήμου Νέας ᾿Ιωνίας Μαγνησίας. Οἱ ἀθίγγανοι ἀθλητές εἶναι ἑκατό περίπου στόν ἀριθμό, ἐνῶ ἀπώτερο σκοπό τῆς ὅλης προσπάθειας ἀποτελεῖ ἡ ὑποστήριξη καί ἐνσωμάτωσή τους στό εὐρύτερο κοινωνικό σύνολο. ῾Η προπόνηση τῶν ὁμάδων γίνεται σέ δύο σύγχρονων προδιαγραφῶν γήπεδα. Τό ἕνα εἶναι διαστάσεων 5Χ5 καί τό δεύτερο ἀγγίζει τίς διαστάσεις ἑνός κανονικοῦ γηπέδου μέ πλαστικό τάπητα. ᾿Αξιοσημείωτο εἶναι ὅτι ὅλες οἱ ὁμάδες συμμετέχουν στά διάφορα τουρνουά, πού διοργανώνονται ἀπό τοπικούς φορεῖς.

᾿Από τήν ἄλλη πλευρά, μέ τήν ποδηλασία ἐπιδιώκεται ἡ ἄθληση, ἡ προώθηση τοῦ οἰκολογικοῦ φρονήματος καί ἡ μύηση στό νά χρησιμοποιεῖται τό ποδήλατο ὡς κύριο μέσο μεταφορᾶς μέσα στήν πόλη ἀλλά καί στά περίχωρα, γνωρίζοντας τίς μοναδικές φυσικές ὀμορφιές της. Σέ αὐτό τό ἀθλητικό τμῆμα ἡ πρόσκληση ἔγινε σέ παιδιά καί γονεῖς καί ἡ ἀνταπόκριση ἦταν ἀρκετά ἱκανοποιητική, ὥστε νά δημιουργηθεῖ ἡ πρώτη οἰκογενειακή ὁμάδα ποδηλάτου. Τά μαθήματα ποδηλασίας πρόκειται νά συνεχιστοῦν καί κατά τήν καινούργια ἱεραποστολική χρονιά στόν προαύλειο χῶρο τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ τῶν ῾Αγίων Κωνσταντίνου κι ῾Ελένης, στήν παραλία τοῦ Βόλου. Οἱ «μαθητές» ποδηλάτες στίς συναντήσεις προσκομίζουν τά δικά τους ποδήλατα ἐνῶ ἡ ῾Ιερά Μητρόπολη, στήν προσπάθειά της ν' ἀνταποκριθεῖ στίς πρῶτες ἀνάγκες τῶν ἀθλητῶν ἔχει στήν κατοχή της ἤδη δέκα ποδήλατα. Σ' αὐτό τό ἀθλητικό τμῆμα προπονητής εἶναι ὁ Μίλτος Μεσολογγίτης, μαζί μέ τήν συμπαράσταση τοῦ Διακόνου Κωνσταντίνου Ρήγα.

Τό Γραφεῖο Νεότητας τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καί ῾Αλμυροῦ μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας ἱεραποστολικῆς περιόδου πρόκειται νά ἐνημερώσει μέ κατάλληλο ἔντυπο ὑλικό τά παιδιά καί τούς νέους τῶν κατηχητικῶν Σχολείων καί τῶν Σχολείων τῆς τοπικῆς ἐκπαίδευσης γιά τήν λειτουργία καί τά προγράμματα τῶν ἀθλητικῶν δράσεων τοῦ Συλλόγου «Η ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ».

῎Ετσι, ὅποιος ἐπιθυμεῖ νά συμμετέχει στά ἀθλητικά τμήματα τοῦ Συλλόγου θά πρέπει νά γνωρίζει ὅτι ἡ ἐγγραφή καί ἡ ἐτήσια συμμετοχή του δέν ἔχουν οἰκονομική ἐπιβάρυνση. Τά γραφεῖα τοῦ Συλλόγου στεγάζονται στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ ῾Αγίων Κωνσταντίνου κι ῾Ελένης Βόλου, «ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ», πού βρίσκεται στήν συμβολή τῶν ὁδῶν Πολυμέρη μέ Περραιβοῦ. ᾿Επίσης, ὁ κάθε ἐνδιαφερόμενος μπορεῖ νά ἐπισκέπτεται καί τήν ἱστοσελίδα τοῦ ᾿Αθλητικοῦ Συλλόγου «Η ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ» στό ἑξῆς: http://www.dimitrias.gr

 

ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "Η ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ"ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ KAI 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ