Μητροπολίτης
Ιγνάτιος

 

Σαν Σήμερα...

 

Σ.Σ.Κ.Βόλου "Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ"

 

Φωτογραφικό Υλικό τους Γιατρούς της Αγάπης

Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου, 2010
Γάλα στο σχολείο
Ιεραποστολή - αυλή
Άλλη μια αποστολή στη Σερβία Ξεκινά
Ανθρώπινος πόνος Δεύτερη Αποστολή στη Σερβία
Αποστολή Βοήθειας στη Γεωργία
Δεύτερη Αποστολή στη Σερβία
Δεύτερη Διεθνής Βράνια Σερβίας
Εικόνες από την Τρίτη Αποστολή στη Σερβία
Εκδήλωση τιμής στον Μεταμοσχευτή Ανδρέα Τζάκη
Επίσκεψη στο Νις Σερβίας
Ίδρυση Πυρήνα Καρανσέμπες Ρουμανίας
Ίδρυση Πυρήνα στη Βάρνα Βουλγαρίας
Ιδρυτικό Γεύμα
Πρόγραμμα ενίσχυσης Εξωτερικής Ιεραποστολής
Προσυνάντηση στη Μονή Αγίου Προχόρου Βράνια
Πρώτη Αποστολή στη Σερβία
Πρώτη Διεθνής Συνάντηση Βόλος 2000
Πρώτη επίσκεψη στη Γεωργία
Συγκέντρωση Φαρμάκων για Ιράκ
Συνάντηση Πειραιά
Συνεργασία μεταξύ των Νοσοκομείων
Σχολή Εθελοντικής Προσφοράς
Τρίτη Αποστολή στη Σερβία
Τρίτη Διεθνής Βάρνα Βουλγαρίας

 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ KAI 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ