Μητροπολίτης
Ιγνάτιος

 

Σαν Σήμερα...

 

Σ.Σ.Κ.Βόλου "Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ"

 

ΟΙ ΙΕΧΩΒΑΔΕΣ, Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστοδούλου

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου, 2014

Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος

κ.κ. Χριστοδούλου

Περιοδικό Πληροφόρηση, Νοέμβριος 1983

 

Θρασεῖς καί προκλητικοί, μέ ἐπικάλυμμα ἐπιμελημένης
εὐγένειας, ἐμφανίσθηκαν σέ κεντρικά σημεῖα τῆς πόλης
μας οἱ γνωστοί στό λαό Ἰεχωβάδες, μίσθαρνα ὄργανα τῆς
ἐμπορικῆς ἑταιρίας «Σκοπιά», προβάλλοντες φορτικά τά
αἱρετικά ἔντυπά των πρός ἄγραν θυμάτων. Βγῆκαν δασκα-
λεμένοι καί μέ κρυφή κουστωδία «ἀβανταδόρων», ὀργανω-
μένοι συνωμοτικά, πειθαρχικοί στίς ἐντολές τοῦ συντονιστῆ,
πού ἔλεγχε τίς κινήσεις τους. Καί βγῆκαν βέβαιοι πώς θά
δρέψουν καρπούς ἀπό τήν καλοστημένη παγίδα των σέ βά-
ρος τῶν ἀνύποπτων διαβατῶν. Μά κάπου ἀστόχησαν.
Ὑποτίμησαν τό ἀλάνθαστο ὀρθόδοξο κριτήριο τοῦ λαοῦ
μας. Νόμισαν ὅτι ἔχουν νά κάνουν μέ ἀδέσποτο ὄχλο, εὔκολη
βορά τῶν λύκων. Δέν ὑπολόγισαν στήν αὐτόματη καί αὐθόρ-
μητη λειτουργικότητα τῆς συνείδησής του. Καί ἀπέτυχαν. Συ-
νάντησαν παντοῦ τήν ἐπιφυλακτικότητα καί καχυποψία, πού
ἔφθασε γρήγορα στήν ἀποδοκιμασία καί στόν εὐτελισμό.
Πῆραν ἀδίδακτα μαθήματα ἤθους καί ἐντιμότητας, δέχθηκαν
ἠχηρά ραπίσματα χριστιανικῆς ἀγωνιστικότητας, καί ἀναδι-
πλώθηκαν. Ἰδίως ὅταν οἱ ὀργανωμένες ἀπό τήν τοπική μας
Ἐκκλησία «Ὁμάδες Ἀντιστάσεως» τέθηκαν ἐπί τό ἔργον.
Παρά ταῦτα, δέν ὑποχώρησαν, ξανακτυποῦν καί θά ξανα-
κτυπήσουν. Ἡ λύσσα τοῦ πλανεμένου καί ἡ μανία τοῦ ἀποστά-
τη πού τούς συνοδεύουν, δέν θά τούς ἀφήσουν νά διδαχθοῦν
καί νά συνέλθουν. Γι᾽ αὐτό χρειάζεται ἑτοιμότητα καί ἀποφα-
σιστικότητα ἀπό μέρους μας. Θά συνεχίσουμε τόν ἀγῶνα μας
καί θά προφυλάξουμε τό λαό μας ἀπό τό μίασμα τῆς ξενοκίνη-
της ἀπειλῆς. Ὅλοι μαζί οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες θά σταθοῦμε
προμαχώνας ἀκατάβλητος μπρός στήν πληρωμένη πρόκληση.
Οἱ Ἰεχωβάδες θά ἀπομονωθοῦν καί ἡ πίστη θά θριαμβεύσει.ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ KAI 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ