Μητροπολίτης
Ιγνάτιος

 

Σαν Σήμερα...

 

Σ.Σ.Κ.Βόλου "Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ"

 

Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Αγριάς

 
 


Διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου-28ης Οκτωβρίου,Αγριά
Website: http://www.inagiougeorgiou.gr/


 

Ιστορικό Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αγριάς

 

 

Στην Αγριά ο Μητροπολιτικός ναός είναι του Αγίου Γεωργίου, και εορτάζει στις 23 Απριλίου.

Για την πρώτη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου της Αγριάς ο Ζωσιμάς ο Εσφιγμενίτης γράφει «...εν τω όρμω της Αγριάς, εν τη συνοικία της Δράκειας, υπάρχει ναΐσκος του Αγίου Γεωργίου ιδρυθείς τω 1836  επί των ερειπίων αρχαίου ναού, τούτο μαρτυρεί το ψηφωτόν έδαφος, το οποίον είναι εστρωμένον δια ψηφίδων».

Καθώς όμως το χωριό άρχισε να αναπτύσσεται και να μεγαλώνουν οι λατρευτικές ανάγκες των κατοίκων, αποφασίσθηκε η ανακαίνιση και η επέκταση της εκκλησίας. Ο Ζωσιμάς έγραφε σχετικά το 1897: «Καθά θετικώς εβεβαιώθημεν οι κάτοικοι της συνοικίας ενέκριναν ίνα ανακαινίσωσι τον μικρόν ναΐσκο και ποιήσωσιν αυτόν ανώτερον αναλόγως του σημερινού πληθυσμού της συνοικίας, τούτου ένεκα ηνεώχθη κατάλογος συνεισφορών. Ημείς δε ως πατριώται συμβουλεύομεν τους κατοίκους ίνα μη ρίψωσι τον νυν σωζόμεν ναϊσκον, αλλά να οικοδομήσωσιν έτερον είς το κέντρον της συνοικίας ευρύτατον, οία προμηνύεται η πόλις, διότι και σήμερον ακόμη δεν δύναται όλοι κάτοικοι να μεταβώσιν είς τον ναόν ένεκα του μήκους της οδού, πολλώ δε μάλλον αύριον και μεθαύριον όταν η μικρά συνοικία γίνη πόλις». Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι σήμερα η Αγριά, η πόλη των 9περίπου  χιλιάδων κατοίκων, αποτελείται από δύο ενορίες, μία από αυτές είναι του Αγίου Γεωργίου με την ίδια εκκλησία στην ίδια αυτή θέση όπου ευρισκόταν η παλαιά πριν από ένα αιώνα!!

Την εποχή εκείνη οι εκκλησίες ήταν δημοτικές η κοινοτικές και οι επίτροποι διορίζονταν από το δήμο η την κοινότητα που είχε και τον οικονομικό έλεγχο, τούτο συνέβη και με τον Άγιο Γεώργιο της Αγριάς. Οι πρωτοβουλίες της ανεγέρσεως ανήκαν στους ιδιώτες και την τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι το 1905 επί δημαρχίας Νικ. Παπαποστόλου, διορίσθηκε πενταμελής επιτροπή με σκοπό τη διαχείριση των εσόδων της υπάρχουσας μικρής εκκλησίας και την διενέργεια εράνου μεταξύ των κατοίκων για την ανέγερση νέας εκκλησίας.

Η επιτροπή αποτελέστηκε από τους εμπόρους Νικ.Σαρρή, Απ. Σακελλάρη, Δημ. Διανέλλο, Αθ. Ζαμβαρδίκο και τον βιοτέχνη βαρελοποιό Βασ. Αντωνίου. Η επιτροπή εργάσθηκε με δραστηριότητα και σε σύντομο χρονικό διάστημα συγκέντρωσε αρκετά χρήματα ώστε να αποφασισθεί η ανέγερση νέας εκκλησίας στη θέση της παλαιάς.

Ο θεμέλιος λίθος την νέας εκκλησίας τοποθετήθηκε στις 13 Μαΐου 1906 από τον τότε δήμαρχο Νηλείας Νικ. Παπαποστόλου, ο οποίος σύμφωνα με την εθιμική ναοδομική τάξη τοποθέτησε και ένα μαρμάρινο αγγείο, σκαλισμένο που περιείχε χρυσά, ασημένια, χάλκινα και νικέλινα νομίσματα. Στις πλευρές του χαρακτικάν το όνομα του Βασιλιά Γεωργίου του Α΄, το έτος 1906, το όνομα του δήμαρχο και τα ονόματα των επιτρόπων της εκκλησίας.

Ο Β. Σκουβαράς αποθησαύρισε ένα απόσπασμα από τον λόγο που εκφώνησε ο δήμαρχος που είπε: «...Την ηθική πρόοδο του έθνους, πόλεως η χωρίου και αυτής της οικογενείας ακόμη δυνάμεθα η μάλλον επιβάλλεται ημίν να επιδιώκωμεν δια της θρησκείας, ενισχύοντες το θρησκευτικών αίσθημα, δι΄ου αφαλώς θέλομεν συναντήσει καθ΄οδόν και την υλικήν πρόοδον ημών ώς σοφος τις λέγει: η θρησκεία είναι το μόνον ασφαλές μέσον της ευτυχίας των εθνών και των ατόμων. Θέτοντες και ημείς σήμερον τον προς ανέγερσιν του εις τιμήν του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου ανακαινιζομένου ναού θεμέλιον λίθον, προχωρούμε εν βήμα προς την πρόοδον... ».

Τα εγκαίνια του ναού έκανε στις 29 Μαΐου ο επίσκοπος Δημητριάδος Γερμανός Μαυρομάτης και μετά την τελετή εκφώνησε πανηγυρικό λόγο ο δρακιώτης γιατρός Ζήσης Κυρτσώνης.

Η κοινοτική επιτροπή Δράκιας δώρισε στην εκκλησία ένα νεόχτιστο οίκημα και πολλοί κάτοικοι της Αγριάς πρόσφεραν κατά καιρούς για την εσωτερική διακόσμηση της, μεταξύ των οποίων και η Αρετή Γεωργιάδη σε μνήμη του συζύγου της.

            Η εκκλησία αυτή καταστράφηκε ολοσχερώς απο τους σεισμούς του 1955 και ανοικοδομήθηκε στην ίδια θέση με πρωτοβουλία της κοινοτικής αρχής και συνεισφορές των κατοίκων. Μεγάλη υπήρξε και η συνεισφορά για την ολοκλήρωση της ανοικοδομήσεως των Νικολάου και Αφροδίτης Σιούρα.

Το 1988 στο πίσω μέρος της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου χτίσθηκε ναϊδριο στο όνομα της Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής, τοπικής αγίας του χωρίου Επιβάτες της Ανατολικής Θράκης, απο όπου προέρχονταν και οι περισσότεροι κάτοικοι της Αγριώτες, απόγονοι σήμερα των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν εδώ μετά την Μικρασιατική Καταστροφή. Γιορτάζει στις 14 Οκτωβρίου.

 

Διατελέσαντες Ιερείς

1945-1950

† Δημήτριος Οικονόμου

1950-1970

† Νικόλαος Τσούμας

1975-2008

† Λεωνίδας Αντωνάκης

 

1971-1975

Δημήτριος Καταβέλος

 

από 1970 μέχρι σήμερα

Βασίλειος Τάτσιος

από 2010 μέχρι σήμερα

Βαρνάβας Σαράτσης

Από 2011 μέχρι σήμερα

Γεώργιος Πράσινος

 

Διατελέσαντες Ιεροψάλτες

1950-1987

†Τρύφων Γερόπουλος

 

1965 μέχρι σήμερα

Αντώνιος Σιούρας

1978 μέχρι σήμερα

Απόστολος Μιχάλης

 

Διατελέσαντες Εκκλησιαστικοί Σύμβουλοι

 

1970-1973

Κων/νος Ρήγας

Θεοφάνης Θλιβερός

Σωτήριος Αμβράζης

Αναστάσιος Αβδέλαρος

 

1976-1979

Σπυρίδων Αλεξίου

Ευάγγελος Παπαδημητρίου

Λαυρέντιος Κοντογιάννης

Νικόλαος Στυλιανίδης

 

1981-1983-1985

Γεράσιμος Σιούρας

Γεώργιος Πανταζόπουλος

Απόστολος Μιχόπουλος

Νικόλαος Στυλιανίδης

 

1985-1987-1989-1991

Γεώργιος Πράσινος

Ιωάννης Ζαβλανός

Ιωακείμ Λουπέλης

Ιωάννης Παχιός

 

1991-1993-1995-1997

Παναγιώτης Χρυσοχού

Γεώργιος Πράσινος

Ιωάννης Ζαβλανός

Αθανάσιος Παπαντωνίου

 

1997-1999-2001-2003

Ιωάννης Παχιός

Παναγιώτης Χρυσοχού

Γεώργιος Πράσινος

Αλέξιος Βαβάκος

 

2003-2005-2007-2009

Παναγιώτης Χρυσοχού

Γεώργιος Πράσινος

Αθανάσιος Παπαντωνίου

Σταύρος Ζερμπίνος

 

Νεωκόροι

 

1970 -1973

†Γεώργιος Γκουλέμας

1974 -1984

†Χρυσούλα Τσιμπίδα

 

1984 -2004

Βάγια Καρακώστα - Γιαννακούλα

2005 - μέχρι σήμερα

Ευφυμία - Αποστολία Κεφαλά -Καραγιάννη


Γρήγορη Αναζήτηση Ιερού Ναού