Μητροπολίτης
Ιγνάτιος

 

Σαν Σήμερα...

 

Σ.Σ.Κ.Βόλου "Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ"

 

Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Καλών Νερών

 
 


Διεύθυνση: Καλά Νερά


 

Κατόπιν ελέγχου στο Αρχείο του Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλών Νερών βρέθηκαν τα κάτωθι στοιχεία:

1.  Απόσπασμα Μητροπολιτικού Συμβουλίου 12 Ιουλίου 1946 υπό του Μακαριστού Μητροπολίτου κ.κ. Ιωακείμ.

Μέλη: Β. Ανδρεόπουλος Ταμίας,  Α. Καλύβας Εκ. Επίτροπος.

Το Μητροπολιτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη 1) την υπ' αριθ. 8 με ημερομηνία 24 Ιουνίου 1946 αναφορά του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ι. Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλών Νερών 2) την υπ' αριθ. 9 και από 7 Ιουλίου 1946 αναφορά του αυτού Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, αναφέροντος ότι τα Καλά Νερά δεν υπάγονται κοινοτικώς στην Κοινότητα Βυζίτσας αλλά αποτελούν ιδίαν τοιαύτην 3) τον υποβληθέντα πίνακα απ' όπου φαίνεται ότι η Κοινότητα Καλών Νερών αποτελείται από εβδομήντα μόνιμα εκεί εγκαταστημένες οικογένειες και 4) ότι η απόσταση μεταξύ Βυζίτσας Καλών Νερών τυγχάνει δίωρος και δεν δύνανται να εξυπηρετηθούν αμφότεροι με έναν εφημέριο, αναθεωρεί την από 30/4/46 απόφαση του σχετικώς με την προταθείσα συγχώνευση της ενορίας Καλών Νερών μετά της ενορίας Βυζίτσας δια τους ως άνω λόγους και αποφασίζει όπως η ενορία Καλών Νερών διατηρηθεί με οργανική θέση εφημερίου Μίαν (1).

 

 

Ιερείς που διακόνησαν

 

1947   π. Ευάγγελος Θεοχάρης,  Ψάλτης: Ευθύμιος Ευσταθίου

1948 - 1949  π. Νικόλαος Ρουντογιάννης

1952   π. Σταύρος Χρήστου

1954   π. Χαράλαμπος Δημητρίου

1955   εφημέριος π. Σταύρος Χρήστου

1955   εφημέριος π. Αντώνιος Μαχαιρίτσας

1955   εφημέριος π. Σταύρος Χρήστου

1957   εφημέριος π. Σταύρος  Χρήστου

Μέχρι το έτος 1969 π. Σταύρος Χρήστου, Ιεροψάλτης: Παναγιώτης Παπαδόπουλος

1970   εφημέριος π. Παναγιώτης Δανακούρας. Άρχισαν οι εργασίες ανεγέρσεως του Ι. Ναού με τους εξής επιτρόπους. 1) Πέτρο Σκαμπούρα, 2) Ιωάννη Παπαϊωάννου 3) Γεώργιος Ιωαννίδης 4) Δημήτριος Γραμμένος. Ιεροψάλτης, Παναγιώτης Παπαδόπουλος μέχρι το έτος 1975.

1975   εφημέριος π. Κων)νος Μπλιώνας. Ιεροψάλτης, Νικόλαος Κατώγιας.

1977  εφημέριος π. Σωκράτης Ευσταθίου. Ιεροψάλτης, Κων)νος Κωστόπουλος. Επίτροποι: 1) Θεόδωρος Καρακώστας 2) Γεώργιος Καραμπελιάς 3) Ιωαννίδης Γεώργιος 4) Γραμμένος Δημήτριος. Το έτος 1980 με τον ίδιο εφημέριο κατασκευάστηκε μια ξύλινη (παράγκα) για τις ανάγκες της ενορίας. Άρχισε να κατεδαφίζεται ο παλιός πέτρινος ναός που ήταν ακριβώς μέσα στον ίδιο ναό. Από το 1977 μέχρι το 1985 οι εργασίες συνεχίζονταν. 1

1985 εφημέριος π. Κων)νος Κωστόπουλος. Ιεροψάλτης, Ευστάθιος Γραμμένος. Επίτροποι: 1)Δημήτριος Γραμμένος 2)Θεόδωρος Καρακώστας 3)Ιωάννης Σπανός 4)Γεώργιος Καραμπελιάς.

1987  εφημέριος π. Κων)νος Κωστόπουλος. Ιεροψάλτης, Ευστάθιος Γραμμένος. Επίτροποι: 1)Δημήτριος Γραμμένος 2)Γεώργιος Καραμπελιάς 3)Γεώργιος Ιωαννίδης 4)Θεόδωρος Καρακώστας

1990  εφημέριος  π. Κων)νος Κωστόπουλος. Ιεροψάλτης, Ευστάθιος Γραμμένος. Επίτροποι: 1)Δημήτριος Γραμμένος 2)Γεώργιος Καραμπελιάς 3)Γεώργιος Ιωαννίδης 4)Θεόδωρος Καρακώστας.

1993  εφημέριος  π. Κων)νος Κωστόπουλος. Ιεροψάλτης, Ευστάθιος Γραμμένος. Επίτροποι: 1)Δημήτριος Γραμμένος 2)Γεώργιος Καραμπελιάς 3)Θεόδωρος Καρακώστας 4)Σωτήριος Τζοάννος.

1995   εφημέριος π. Κων)νος Κωστόπουλος. Ιεροψάλτης, Δημήτριος Αρβανίτης. Επίτροποι: 1)Τηλέμαχος Ιωαννίδης 2)Μαρία Μακρή 3)Σωτήριος Τζοάννος 4)Αλέξανδρος Χαλέβας.

1998  εφημέριος  π. Κων)νος Κωστόπουλος. Ιεροψάλτης, Δημήτριος Αρβανίτης. Επίτροποι: 1)Τηλέμαχος Ιωαννίδης 2)Μαρία Μακρή 3)Σωτήριος Τζοάννος 4)Μαρία Λάμπρου.

2001  εφημέριος  π. Κων)νος Κωστόπουλος. Ιεροψάλτης, Γεώργιος Παρλιάρος. Επίτροποι: 1)Τηλέμαχος Ιωαννίδης 2)Μαρία Μακρή 3)Σωτήριος Τζοάννος 4)Μαρία Λάμπρου. Την ίδια χρονιά άρχισε η κατασκευή του κωδωνοστασίου. Στο διάστημα της ιερατείας  μου ο ναός έχει τελειοποιηθεί μέχρι το έτος 2001.

2003  εφημέριος  π. Κων)νος Κωστόπουλος. Ιεροψάλτης, Αντωνίου Απόστολος. Επίτροποι: 1)Τηλέμαχος Ιωαννίδης 2)Μαρία Μακρή 3)Σωτήριος Τζοάννος 4)Μαρία Λάμπρου.

2006  εφημέριος  π. Κων)νος Κωστόπουλος. Ιεροψάλτης, Κων)νος Τσαμούρης. Επίτροποι: 1)Τηλέμαχος Ιωαννίδης 2)Μαρία Μακρή 3)Σωτήριος Τζοάννος 4)Μαρία Λάμπρου. Άρχισαν οι εργασίες αγιογράφησης του ναού.

2010   εφημέριος  π. Κων)νος Κωστόπουλος. Ιεροψάλτης, Κων)νος Τσαμούρης. Επίτροποι: 1)Τηλέμαχος Ιωαννίδης 2)Παναγιώτης Μητράκος 3)Μαρία Παπαϊωάννου 4)Βλασία Κυριακή Γραμμενοπούλου.


Γρήγορη Αναζήτηση Ιερού Ναού