Μητροπολίτης
Ιγνάτιος

 

Σαν Σήμερα...

 

Σ.Σ.Κ.Βόλου "Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ"

 

Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου, Καστρίου Αγιάς

 
 


Διεύθυνση: Καστρί,Αγιάς
Τηλέφωνο: 2494041601


Περιγραφή Ναού:  Στο ναό ο οποίος είναι μονόχωρος δρομικός του 18ου αιώνος (1739), φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα του Αγίου ο οποίος εικονίζεται ένθρονος. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Διασώζονται σε κακή κατάσταση λίγες τοιχογραφίες του 18ου αιώνος, πιθανότατα (1781) καθώς μαρτυρεί επιγραφή εικόνος στο δεσποτικό, «Αρχιερατεύοντος του Πανιερωτάτου Επισκόπου κ.κ. Γρηγορίου αψπα΄».

Πανηγύρεις: Την 26η  Οκτωβρίου.

Παρεκκλήσια:  Στον νότιο νάρθηκα του ναού, ο ναός του Αγίου Νικολάου του Νέου του εν Βουναίνης, που κάποτε σώζονταν (1976) τοιχογραφίες, όπως η μορφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με την επιγραφή «ο Βασιλεύς Αλέξανδρος». Χαράγματα στους τοίχους του νάρθηκα φανέρωναν τις τιμές των προϊόντων στις αρχές του 19ου αιώνος και πληροφορία για την περισυλλογή βδελλών από την λίμνη της Κάρλας διά να αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της υψηλής πίεσης.

Εξωκκλήσια:

1ο.-  ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ   (στο Κάστρο)

Περιγραφή Ναού: Δρομικός μονόχωρος ξυλόστεγος ναός που απολήγει σε ημιεξαγωνική εσωτερικά κόγχη, (τρίπλευρη εξωτερικά). Αναφέρεται στις τελευταίες δεκαετίες του 12ου αιώνα ή στις πρώτες του 13ου. Επιμελημένη τοιχοποιΐα η οποία εμπεριέχει σε επάλληλες σειρές αρχαιότερα αρχιτεκτονικά μέλη (μαρμάρινες πλάκες, κιονόκρανο, αμφικιονίσκος παραθύρου).

Πανηγύρεις:  Την 23η  Απριλίου ή τη 2α  του Πάσχα.

Ναός ανήκων εις την Ενορίαν:

Σύγχρονος ναός της Παναγίας ανατολικά του χωριού, στη θέση παλαιοτέρου κτίσματος της Τουρκοκρατίας.

Πανηγυρίζει:  Την 15η Αυγούστου.

 

2ον.- Άγιος Νικολαος ο Νέος ο «Φονιάς».

Σύγχρονος ναός του εν Βουναίνης Αγίου στη θέση περίπου του παλαιού. Σε μικρή απόσταση στα δυτικά του, πλάι στο σύγχρονο αντλιοστάσιο, υπήρχε παλαιότερα χάνι (πανδοχείο) και αυτό με τη σειρά του είχε κτιστεί πάνω στα ερείπια του Ναού του Αγίου Νικολάου. Τα πλούσια βυζαντινά όστρακα στο χώρο επιβεβαιώνουν την τοπική παράδοση και αιτιολογούν το τοπωνύμιο. Λέγεται ότι κινδύνεψε να σκοτωθεί ο πρώτος Τούρκος που επιχείρησε να περάσει προς τη λεκάνη της Αγιάς, όταν το άλογό του αφηνίασε θαμπωμένο από τη λάμψη του μολυβιού της στέγης του Ναού. Ο Τούρκος έδωσε εντολή να κατεδαφιστεί ο Ναός, να χτιστεί πανδοχείο και να διαπλατυνθεί ο στενός δρόμος που υπήρχε σκαμμένος στο βράχο.

 

Οικισμός: Νεοχωρίου - Πλασιά

Άγιος Αθανάσιος (1958).  Στη θέση του υπήρχε παλαιότερος ομώνυμος ναός του 19ου αιώνος, (διασώζεται μία μόνον φωτογραφία). Ο παλαιός Ναός κτίσθηκε πιθανότατα μετά την εγκατάλειψη του οικισμού Ορμάν-τσιφλίκ, δυτικά - νοτιοδυτικά του λόφου Παλιόκαστρο, στον οποίο υπήρχε στη θέση Παλιοκκλήσια Ναός του Αγίου Αθανασίου, σύμφωνα με το διασωζόμενο ναωνύμιο.


Γρήγορη Αναζήτηση Ιερού Ναού