Μητροπολίτης
Ιγνάτιος

 

Σαν Σήμερα...

 

Σ.Σ.Κ.Βόλου "Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ"

 

Ι.Ν. Πέτρου και Παύλου Σκλήθρου Αγιάς

 
 


Διεύθυνση: Σκλήθρο,Αγιάς
Τηλέφωνο: 2494091279


 

Σύντομο ιστορικό σημείωμα

            Ανεγέρθη το έτος 1889. Είναι πέτρινος, τρίκλιτος Βασιλική. Το τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο, έργο Γεωργίου Φάπα εκ Λαύκου Μαγνησίας. Τοποθετήθηκε το έτος 1899, μα δαπάνη του Λέοντος Μελά εξ' Αθηνών. Οι εικόνες του τέμπλου είναι Αναγεννησιακής τεχνοτροπίας. Στον τρούλο δεσπόζει ο Παντοκράτορας και γύρωθεν οι 4 Ευαγγελιστές. Έχει 2 σειρές κιόνων, από ξύλο καστανιάς και πάνω από τα κιονόκρανα των έξι, είναι αγιογραφημένοι 6 προφήτες. Άλλες αγιογραφίες δεν είχε. Σήμερα αγιογραφείται  απ' τους αγιογράφους Θεόδωρο και τον υιό του Κωνσταντίνο Σωτηρίου, από τη Λάρισα. Έχει και ξυλόγλυπτο δεσποτικό θρόνο καθώς και άμβωνα με ζωγραφισμένες τις μορφές των Αποστόλων. Είχε πέτρινο δάπεδο, το οποίο αντικαταστάθηκε το 1932 με πλακίδια ασπρόμαυρα με ωραία σχέδια. Μετά το 1950 κατασκευάστηκε και διπλός γυναικωνίτης ξύλινος. Το παλαιό καμπαναριό του έπεσε και το 1954κατασκευάστηκε νέο με πρωτομάστορα τον Ιωάννη Νικ. Χαλάτση, εκ Σκλήθρου. Ο υιός του Κωνσταντίνος Χαλάτσης πρόσφατα καλλιτέχνησε το τέμπλο και το δεσποτικό για να αποδώσει τα σκαλίσματα.

 

Ιερείς που διακόνησαν κατά το παρελθόν μέχρι σήμερα

            Από το 1890 ο Αλέξιος Ζαχαρίας, που οι απόγονοί του έλαβαν τα επώνυμα: Παπαλέξης και Παπαζαχαρίας. Μετά το 1900 υπηρέτησε για πολλά χρόνια ο Κωνσταντίνος Ράπτης, μέχρι το 1939. Από το 1939-1943 οι: Νικόλαος Σακόπουλος, Νικόλαος Παπακωνσταντίνου και Κύριλλος Μάτσος. Από το 1943 μέχρι το 1976 ο Νικόλαος Τσαούσης, γαμπρός του Κωνσταντίνου Ράπτη στην κόρη του, από την Έλαφο Αγιάς. Για λίγο διάστημα ήταν κενή η θέση και το 1978-2002 ο Ευάγγελος Κρεμαστάς, εκ Σκλήθρου. Από το Νοέμβριο του 2003 μέχρι 31-01-2009 ο Βασίλειος Τάσκας, εκ Δράμας. Από την 1η Μαϊου 2009 μέχρι σήμερα υπηρετεί ο εξ' Εσθονίας καταγόμενος π. Ραφαήλ Χίνρικους (Raul Hinrikus).

 

Iεροψάλτες και Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

            Ο Παπουτσής Χρήστος, με γνώσεις Βυζαντινής Μουσικής, κόσμησε το αναλόγιο του Ιερού Ναού για μισό αιώνα μέχρι το 1960 περίπου. Από το 1960-1994 ο Αλέξανδρος Αλεξίου, πρακτικός ψάλτης και από τότε διάφοροι Σκληθριώτες εξυπηρετούν αμισθί το Ναό. Λαϊκά μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου από την 01-01-2011 θα είναι οι: Αλεξίου Χρίστος, Τζαβέλας Σωτήριος, Μακρής Γεώργιος και Τζίκας Γεώργιος. Για πολλές τριετίες υπηρέτησε ως επίτροπος ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, που σήμερα είναι ταμίας.

 

Κειμήλια

            Ο Ναός διαθέτει παλαιές εικόνες από το 1700 και μετά. Λίγες όμως έχουν συντηρηθεί και είναι σε καλή κατάσταση.

 

            Το χωριό, το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, έσφυζε από ζωή. Ο αριθμός των κατοίκων ξεπερνούσε τους χίλιους και το Δημοτικό Σχολείο έφθασε τη δεκαετία 1930-1940 τους 170 μαθητές με 3 δασκάλους.

            Από το 1960 και μετά άρχισε η φυγή και σήμερα μένουν το χειμώνα λιγότεροι από τους 100 κατοίκους, γέροντες συνταξιούχοι.

 

Παρεκλήσια

Άγιος Νικόλαος

 

Προφήτης Ηλίας

 

Προφήτης ΙωάννηςΓρήγορη Αναζήτηση Ιερού Ναού